Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

onze zeden en gebruiken, in onze wetgeving, wetenschap en kunst; hoezeer zij telkens heeft veroorzaakt een zedelijke opleving der menschheid, een veredeling van ons geslacht, door warme golfstroomen in het verkillende leven uit te gieten.

Millioenen menschen hebben uit haar de kracht geschept tot een leven in liefde en waarheid. Voor haar hebben zij met den heldenmoed der zelfopoffering gestreden. In haar schaduw zongen zij het hooglied der vreugde.

Zou het mogelijk zijn, dat thans deze levenwekkende kracht ware uitgeput?

Zou plotseling zijn opgedroogd de bron, waaruit honderden, elkander opvolgende, geslachten hun geestelijken dorst naar vrede hebben gestild?

Zou thans een encyclopaedie van wetenschappen het evangelie kunnen vervangen?

Is de wetenschap werkelijk bij machte de vermoeide en verdoolde menschheid naar een lichtenden dageraad der toekomst te leiden?

Het is een ernstige vraag.

Ze lichtvaardig te beantwoorden is een misdaad.

Dwaling ten opzichte van deze kardinale kwestie moet onfeilbaar een katastrofe ten gevolge hebben.

Laat ons daarom dit probleem van zijn geschiedkundige zijde bezien.

Welk antwoord geeft de historie op de vraag, welke krachten inzonderheid de menschheid bewogen hebben op den weg van den vooruitgang?

Welke idealen staan thans in onze samenleving op den voorgrond, en is het mogelijk, dat deze idealen verwerkelijkt worden door in hoofdzaak intellektueele krachten, door een samenstuwing of verdieping van kennis?

Sluiten