Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

De Galileesche visscher, die lezen noch schrijven kan, kan zedelijk hooger staan dan een Areopagus vol filosofen, kroonlichten der wetenschap.

Neem maar eens als voorbeeld de ethische verschijning van Baco van Verulam — den vader der empirische wetenschap*) — en vergelijk dien man met den negerslaaf, die ons geschilderd wordt in „De hut van Oom Tom," en ge zult zien, dat de beschaving wel de vormen van het booze kan verfijnen, maar dat het haar niet gegeven is de zeden te veredelen. De wetenschap moet afstand doen van de pretentie de menschheid te leiden op den weg van de verwerkelijking van het koninkrijk Qods.

*

Maar is er misschien een ander middel, waardoor de wetenschap in staat zou zijn weer iets van het paradijslicht te laten schemeren in onze afgronden? Het is toch geen kleinigheid, door kennis van de levenswetten in het heelal, en door ingrijpen met ontdekte krachten in den gang der natuur, een zeker koningschap over de schepping te kunnen uitoefenen?

Er was een tijd, dat de mensch voor elk dreigend natuurgebeuren sidderde.

Nu kent hij de wet, en zoekt ze aan zijn wil te onderwerpen.

De wetenschap heeft de zon veranderd in een drukpers8), ze heeft de golven gezadeld, den stormwind uitgebuit, waterdamp tot dwangarbeid veroordeeld, den bliksem gedwongen de reizigers te vervoeren en het woord der menschen te boodschappen. Diamanten boren openen het hart der bergen;

') Baco, hoewel lordkanselier van Engeland, kwam, wegens een Ieelijke geschiedenis van omkooperij, in de gevangenis. W. 2) Waarschijnlijk wordt hier bedoeld het drukraam der fotografie.

W.

Sluiten