Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

reuzenhamers slaan spelend metaalblokken in de gewenschte vormen; door de spektraalanalyse weet de mensch de samenstelling van de verste sterren; duizenden fabrieken volbrengen, met een betrekkelijk geringe spierinspanning, een arbeid, waarvan de Titanen der mythologie zelfs in den droom geen voorstelling hadden.

Wanneer de menschen uit vroeger eeuw hadden kunnen vermoeden wat de wetenschap thans genadig en overvloedig aan de wereld uitdeelt, men zou hebben gezegd, dat bij ons het gouden tijdperk begint, waarvan dichters hebben geprofeteerd.

Maar bij al deze zegepralen van het verstand, wijkt het beloofde land nog immer terug als een fata morgana.

De diepe onwetendheid der volksmassa, de matelooze overlading met arbeid, de schreeuwende bedelarmoede naast dagdieverij en verkwisting, ze worden in het tijdperk der elektriciteit niet minder pijnlijk gevoeld dan in de eeuw van het barbarisme. *)

„Ziekenhuizen en gevangenissen zijn even goed de begeleidende verschijnselen van den wetenschappelijken vooruitgang, als luxe-paleizen en mode-tempels", zegt Henry George. „In de woelige wereld-residenties, op straten, die met asfalt zijn geplaveid en met elektrische booglampen verlicht, zien we evenveel vermoeide, donkere en nijdige, gezichten als overal elders. Ter plaatse waar de weelderigste rijkdommen opgehoopt zijn, sterven toch nog menschen van honger, ziekelijke kinderen zuigen aan de verdroogde moederborst. De tragiek der evangelische gelijkenis van den rijken man en den armen Lazarus, die bij de poort van den rijkaard lag te sterven, heeft haar verpletterende aktualiteit nog niet verloren".

') Van dit woord behoeft niets teruggenomen te worden, ook na verbetering der uitwendige arbeidsvoorwaarden, sinds oorlog en revolutie. Alleen heeft nu de ellende zich uitgebreid (vooral in de oorlogslanden) tot den middenstand en is bezig dezen „onschadelijk" te maken. W.

Sluiten