Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

Armstrong, Maxime, Krupp, en vele anderen — want hun getal is legio — stelt hij zich in staat millioenen van zijne „broederen" te vernietigen.*)

Wanneer men de massa's kruit, dynamiet of pyroxiline, die bij de belegeringen en bombardementen tot verwoesting van vreedzame menschenwoningen verbruikt zijn, vergelijkt met de explosie-stoffen, welke men gebruikt heeft tot verbetering van de gemeenschapswegen, die de toenadering der volken kunnen bevorderen, — tot het aanleggen van tunnels, tot het verbreeden van bergpassen, tot het wegruimen van gevaarlijke, onderzeesche, klippen en riffen — welk een droevig getuigenis levert dan dit vergelijk ten opzichte van de zedelijke ontwikkeling, juist van Europa, het centrum der kuituur 1 *)

* * *

De puur wetenschappelijke verlichting kan dus niet meer bereiken dan een dressuur van het verstand, en wanneer het waar is, dat de mensch naar zijn natuur een roofdier is,3) dan kunnen de uitvindingen slechts dienen om zijn tanden te scherpen en zijn klauwen te spitsen. Dan dient het vernuft slechts tot bearbeiding van een akker, waarop de gifplant groeit. Het verstand is slechts de uitvoerende macht, maar de wetgevende macht, de regeermacht, behoort aan het hart.

Vóór negentien eeuwen is het door het evangelie verkondigd: „Uit het hart komen voort de booze gedachten".

') En welk een concurentie op dit gebied tusschen de volkeren I De Franschen zitten in doodsangst nu het gerucht gaat, dat een Duitsche officier een mitrailleur-revolver heeft uitgevonden I W.

*) En dit werd gezegd vóór de verwoesting van Noord-Frankrijk!

3) Geestig is de opmerking van Schopenhauer: „Wanneer de Darwinisten gelijk hebben, dat de mensch van een dier afstamt, dan moet de voorvader niet bij de koeien of schapen, maar onder de roofdieren worden gezocht". W.

Sluiten