Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

medearbeider, of die van een leelijken parasiet, van een onnutten boemelaar, of van een verharden zelfzuchteling.

Dit is een kwestie van inzicht, maar meer nog van den wil.

De kennis van een plicht draagt nog niet in zich de kracht tot vervulling.

De bron van alle handelingen des menschen is de wil. Voor het werkelijk betreden van den verstandig en doelmatig gekozen levensweg, is noodig de daad, de vrucht van een innerlijk wilsbesluit. —

Wat de mensch voor een werkelijk menschwaardig leven noodig heeft is de kuituur van het hart.

Geef aan het hart een taak, die boeit en inspireert, geef het een ideaal, dat alleen reeds door zijn overweldigende grootschheid den wil in beslag neemt, — en het leven begint te kiemen, te bloeien.

Dat het leven om ons heen zoo weinig bevredigend en bezielend, dat de achtergrond van het leven zoo grauw en hopeloos is, — ligt daaraan, dat wij de stem des harten verwaarloozen.

Het mankeert aan de opvoeding van den wil.

Een Fransch auteur schrijft: „Het is allergekst, dat de menschen op ieder gebied de noodzakelijkheid van kennis aanvaarden en er ook wat voor over hebben ze te verkrijgen, maar in de wetenschap des levens studeert men niet, en men heeft er ook geen behoefte aan".

Neem als voorbeeld de opvoeding van kinderen.

Let eens op, hoe secuur de ouders bedacht zijn op de fysieke en verstandelijke rijpwording van hun kinderen, maar hoe weinig erg zij hebben in den veel zwaarderen plicht en de veel vruchtbaarder taak van de zedelijke opvoeding, van de vorming van het karakter.

Wat een (dikwijls nerveuse) bezorgdheid voor het één, en wat een passielooze gemoedsrust in het ander!

Sluiten