Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

het voldoende is, aan de kinderen te zeggen (desnoods met een oorvijg als gestikulatie erbij), wat verkeerd en niet verkeerd is.

De groote meerderheid der menschen schijnt nog steeds niet te begrijpen, dat het wezen der opvoeding niet de opvoeding van het verstand, maar van het hart is.

Ge moet het de kinderen niet slechts aan het verstand, maar ook aan het hart brengen, dat dit goed en dat slecht is, en (mee door uw eigen voorbeeld) het kind zóó boeien, dat het de deugd niet slechts mooi gaat vinden, maar ook leert liefkrijgen.

Dit is waarachtige opvoeding.

Op deze manier is er kans, dat het kind een mensch wordt.

Weliswaar behoort bij de opvoeding óók het onderwijs in de leer, — wij kunnen nooit te vroeg beginnen aan het kind de kiemvrije melk van de evangelische waarheid te geven, maar wees voorzichtig.

De Duitsche filosoof (op het gebied der zedeleer) Hilty zegt: „Het is een opvoedkundige fout het kind te overvoeren met godsdienstige leerstellingen. Wij lezen van Jezus, dat hij de kinderen omhelsde en zegende, maar niet, dat hij een groote redevoering tot hen hield, ook niet, dat hij ze het bevel gaf hem te volgen. Kinderen hebben de liefde en het voorbeeld evenzeer noodig als het godsdienstonderwijs."

* *

Laat ons zien op de gevolgen, die de verkeerde richting in de opvoeding meebrengt voor het geslacht, dat later in onze plaats moet treden!

Wèl neemt de overtuiging toe — ge merkt het in de literatuur en ook in de gesprekken — dat er bij den modernen mensch is een tekort aan idealen, een ontmerging

Sluiten