Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

zoekt te belichamen. Zulk een persoonlijkheid wordt men niet zonder de taaie inspanning van alle geestelijke vermogens.

Natuurlijk kan de mensen niet naar vele idealen tegelijk streven. Noodig is echter, dat hij de hoogste idee tot doelwit van zijn leven stelle, aldus het leven koncentreerend om één middelpunt. Van uit dit ééne centrum zal het leven worden gevoed en bezield, gelijk een plant uit haar wortel.

Toen men Newton eens vroeg, hoe hij de wet der zwaartekracht had ontdekt, gaf hij ten antwoord: „Door gedurig over dit ééne punt te denken." Bij een andere gelegenheid zei hij het nog bepaalder: „Ik houd het voorwerp van mijne onderzoekingen gestadig in mijne gedachten, en ik wacht verder geduldig tot de zwakke morgenschemering langzaam en trapsgewijze overgaat in den vollen dag."

Kort gezegd: Geen kunstwerk van beteekenis, geen wetenschappelijke prestatie, geen geniale ontdekking, wordt plotseling voltooid. Ze worden eerst ontvangen en geboren in de ziel van den schepper, daarna gekweekt en tot rijpheid gebracht. Veelal zijn ze het produkt van jarenlange worsteling.

Een dergelijk proces is ook onvermijdelijk noodig voor den opbouw van het kunstwerk, dat karakter, of persoonlijkheid, heet.

Wanneer wij inderdaad willen, dat het ideaal van evangelische liefde en waarheid in ons werkelijkheid wordt, dat het in ons vleesch en bloed worde, — dan is eerst noodig de zeer bijzondere aandacht, het nadenken over het ideaal.

Een ideaal, dat we niet indenken, wordt nooit ons bezit. Het sterft en wordt vergeten, zonder één spoor in onzen geest achter te laten.

Eerst door het ernstig, gekoncentreerd denken, wordt in onze ziel de belangstelling levend, actief! Door de geheimzinnige, magnetische, kracht van de ideeënverwantschap, trekt dat ééne ideaal andere vruchtbare gedachten, werkzame ge-

Sluiten