Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

op dat ééne lichtende ideaal, dat Jezus ons voorstelt in het evangelie en hetwelk in hemzelf vleesch geworden is.

In Jezus is het ideaal der liefde en der waarheid belichaamd.

Zijn persoonlijkheid is daarom van een ontroerende, bekorende, meesleepende schoonheid.

Stelt dit ideaal voor oogen, houdt het vast, en de karakteristieke trekken van dat beeld zullen in uw ziel als worden afgedrukt.

Bekend is de bewering, dat menschen, die véél van elkander houden en lang met elkaar omgaan, tenslotte zooveel van elkaar, in levensbeschouwing en gedraging, overnemen, dat ze éénzelfde type worden. Zelfs schijnt het voor te komen, dat hun gelaatstrekken een zekere verwantschap beginnen te vertoonen.

Zóó machtig werkt op den mensch de voortdurende herhaling derzelfde indrukken.

Zorgt er dus voor, dat de indrukken, die gij uit de kennismaking met het evangelie ontvangt, niet van toevalligen aard zijn. Zorgt, dat ze niet verbrokkeld, of voorbijgaande, zijn.

Hoe meer gij, als een Maria, uw plaats West aan de voeten van Jezus, hoe meer uren gij doorbrengt met het diepe nadenken over de woorden des evangelies, — des te nader zult gij komen tot de intieme schoonheid van Jezus, des te levendiger en glansrijker zullen zijn karakterhoedanigheden in uw eigen ziel tot uiting komen.

Gelijk onder de beitel-slagen van een geniaal beeldhouwer, zullen de ruwe kanten en misvormingen van uw karakter afvallen, tot eindelijk de innerlijke gestalte, voortschrijdend van lager tot hooger, van hooger tot nóg hooger, openbaar wordt, in gelijkvormigheid aan Christus.J)

') Dr. Petrow heeft hier zeker gedacht aan 2 Kor. 3 : 18, waar dit mystiek zielkundige proces wordt genoemd „een in gedaante veranderd worden naar het beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid."

Sluiten