Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

den koopman, als een oneindig magazijn of warenhuis?

Of is het een feit, dat de meeste kultuurmenschen hun maatschappelijkën arbeid allang moede zijn, en dien beschouwen puur als middel om het overige stukje leven met wat vreugde op te kalefateren.

Maar volgt daaruit dan ook niet onweersprekelijk, dat de vooruitgang der moderne beschaving (welke gegrond is op de beginselen van het oeconomisch materialisme), in hoofdzaak niets anders brengt dan uitwendig comfort, — datgene wat het leven aangenamer en gemakkelijker moet maken, — en dat deze „ontwikkeling", zonder zedelijke wedergeboorte, zonder den ombouw der maatschappij naar de beginselen van evangelische liefde en waarheid, niet in staat is het menschelijke leven te verheerlijken en te vervullen met waar geluk.

Zonder het evangelie is het leven als spijs zonder zout, — het smaakt niet, en het bederft 1 De verrotting, de demoralisatie, treedt in.

En hoe zullen wij den volkomen ondergang ontvlieden, wanneer wij op de levensverlossing, die Jezus predikt, geen acht nemen ?

Hoe zullen wij in staat zijn werkelijke edelmoedigheid te importeeren in deze wereld van egoïsme, — waarheid in de verieugende maatschappij, — tenzij wij de gansche volheid en schoonheid dezer goederen hebben leeren bewonderen in Jezus, — tenzij wij zelf de inspireerende kracht van deze waarheid en liefde bij Jezus hebben gevoeld?

Wat wij, slaven van onze lagere motieven en instinkten, slaven van een wreede maatschappij, noodig hebben is de opheffende, vrijmakende, kracht, die uitgaat van het evangelie van Jezus. „Want, indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zoo zult gij waarlijk vrij zijn."

Sluiten