Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

van het serum tegen hondsdolheid) of de dichter Shakespeare, — een paar arme, onbeduidende, menschen redt uit een ramp, en daarbij zelf omkomt. Van puur zakelijk standpunt zou dit een onverstandige daad zijn, een zeer onvoordeelige ruil. Voor het leven van een paar menschen, die geen beteekenis hebben voor de .samenleving, wordt het leven van een genie geofferd. Een edelgesteente van de zeldzaamste kwaliteit wordt geruild voor een handjevol waardelooze keisteentjes!

De berekening naar het evangelie is echter anders.

Vanuit het gezichtspunt des evangelies is hier iets heel groots geschied, — een verheven heldendaad, een openbaring van de hoogste liefde.

„Niemand heeft grooter liefde" — spreekt Jezus, — „dan die zijn leven zet voor zijne vrienden."

En ook wij, die Peter den Groote prijzen, omdat hij, bij gelegenheid van een schipbreuk in de buurt van Lachla (nabij Petersburg), een aantal soldaten, met gevaar van eigen leven, van den ondergang redde, tengevolge van welke opoffering hijzelf ziek werd en stierf, — ook wij betuigen daardoor, dat de menschenlevens, onafhankelijk van eenige sociale positie, van gelijke, en in zekeren zin onvervangbare, waardij zijn.

De wetenschap kan zulk een stelling niet aanvaarden, noch bewijzen, — in vele gevallen weigert zij zelfs de gelijkwaardigheid van alle menschen te erkennen.

Letourneau, lid van de anthropologische vereeniging in Parijs, schrijft in zijn werk: „Sociologie op grond van de ethnografie (volkerenkunde)", — het volgende: „Onder de menschelijke rassen bestaat een zeker soort hiërarchie. Wat organisatie betreft, zijn de menschenrassen scherp van elkander onderscheiden ; want er zijn enkele rassen, die duidelijk het stempel der uitverkiezing dragen, terwijl anderen evenzoo duidelijk het kenmerk van verworpenheid vertoonen."

Op dien grond oordeelt Kidd: „De voorstelling van de aan-

Sluiten