Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

Toen Jezus optrad om zijn evangelie te verkondigen, vatte hïjf — met één doordringenden blik het wereldleven aanschouwende en het beoordeelend naar zijn moreelen ondergrond, — zijn algemeenen indruk samen in het oordeel: de geheele wereld ligt in het booze!

Dit was de juiste diagnose.

Het booze, — in den vorm van overal optredend despotisme, rechteloosheid der zwakken, onbeschaamde uitspattingen der rijken, beestachtige afstomping der volksmassa, onbeteugelde orgiën van het egoïsme en van de laagste driften, — dat alles was de algemeene werkelijkheid, de heerschende wet des levens.

De strijd met dit rijk der zonde, de oprichting van het nieuwe rijk Gods, — dat werd de fondamenteele hervormingsdaad van Jezus.

Om het in de symbolieke taal van het Oude Testament te zeggen: het vrouwenzaad begon het zaad der slang den kop te vermorzelen.

De inhoud van Jezus' prediking kwam hierop neer: Gij, arme menschen, die lijdt onder den last van uw eigen en anderer ongerechtigheid, — het leven, dat gij ingesteld hebt, brengt u nooit het gezochte geluk. Het kwade kweekt alleen het kwade. Het hoogste goed, het reine geluk, is alleen vrucht van het goede, van liefde. Wanneer gij dat hoogste winnen wilt, en dus uit wilt komen uit dat gevaar en drukkend leven, komt dan tot mif, en ik zal het u leeren. Ik zal u den weg wijzen, om rust te vinden voor uwe zielen. Komt mee en neemt het juk van mijn leer op u, en ge zult zien, dat dit juk zacht en deze last licht is. Let op het einde. Mijn weg gaat naar den vrede. Mijn weg gaat naar het leven. Tot dusver glom als een vonkje in het hart der menschen de hoop op een lichtende toekomst. Die toekomst is geen luchtkasteel. Ze nadert. Ze is nabijgekomen. Héél dichtbij. Het rijk Gods is hier, om u, — in ul

Sluiten