Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

mensch overwonnen wordt en in hem worden hersteld de bijna uitgewischte trekken van het beeld Qods 1).

• * *

Wanneer het evangelie aldus de vraag van de ontwikkeling en de verbetering van het menschelijke leven ter sprake brengt, wordt het centrum van de zwaartekracht der menschelijke interessen van de uitwendige, stoffelijke, wereld verlegd naar de innerlijke, geestelijke, wereld.

Allen, die zich bemoeien om de samenleving te vernieuwen, moeten daarom beginnen een ernstig onderzoek in te stellen naar de waarheid; — zij moeten de waarheid verstaan, zich toeeigenen en belijden, — zij moeten zich eerst koncentreeren op den bouw van het Godsrijk in henzelf en dan in den naaste.

Het refrein van het levenslied is altijd weer:

„Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en al deze dingen zullen a toegeworpen worden."

Er staat niet: Zoekt alleen naar het koninkrijk Gods, — maar: zoekt het eerst.

Het zorgen voor het rijk Gods, het streven naar de waarheid in het leven, moet overheerschend, primair, zijn. Maar het mag niet absorbeeren, opslokken, de belangstelling en aktieve zorg der menschelijke ziel voor de materieele goederen.

Jezus leert nergens, dat in het gebruiken en genieten van de materieele dingen iets onzedelijks zou zijn.

Onzedelijk is alleen de onderwerping van onze gedachten en strevingen aan de materieele belangen.

') In beginsel heeft de schrijver natuurlijk volmaakt gelijk, — ook hier echter houde men in het oog, dat een slechte maatschappij-vorm den „beestmensen" meer gelegenheden schept om te zondigen, ja door menigvuldige prikkels het beest-instinkt opwekt, — terwijl een betere maatschappij-vorm het dierlijke in den mensch althans eenlgszins temmen en beteugelen kan. Hetgeen niet zonder groote waarde is. W.

Sluiten