Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

Gelijk de geniale kunstenaar, — wanneer hij ziet, dat onder zijne handen het leem de overdachte gestalte aanneemt, dat in het marmer de gekoesterde idee begint te leven, — een ervaring van vreugde heeft, — zoo heeft ook de evangelie-arbeider, wanneer hij. ziet, hoe in den druk zijn ziel de gestalte van Jezus aanneemt, in dat besef een bron van genot.

In vergelijking met deze levensvreugde van den christen is de levensvreugde der antieke wereld niets. De oude wereld liet zich den wijn inschenken in kostbare schalen door met rozen bekranste Bachanten. Maar hoe hol en ijdel klonk haar lach 1

Hoe hoog zou de ware levensvreugde stijgen, met welkeen vloed van geestelijke blijdschap zou de wereld overstroomd worden, wanneer het rijk Gods zich baan brak, in volle kracht, in de harten der menschen!

In de Poolstreken komt de zon slechts luttele weken van het jaar met haar warmte de velden koesteren, — en reeds dat weinige is genoeg om het leven te wekken.

De eenzame steppen van Siberië zijn overdekt met een zwaar tapijt van bessen-struiken, waarop millioenen vogels neerstrijken en rendierkudden zich verzamelen.

Wanneer de zon iets langer deze toendra's bestraalde, zoo zou in enkele jaren de bodem een vette landouwe zijn, waar steden konden bloeien.

Zoo is het met ons leven.

Wanneer liefde en waarheid in ons hart geen tijdelijke en toevallige gasten waren, — wanneer zij niet met een voorbijgaanden lichtglans onze zielewereld bestraalden, maar het bestendig princiep en de duurzame beweegkracht van ons leven waren, — dan zou deze wereld een Eden zijn, waar de vreugde niet een zeldzaam juweel, maar het dagelijksch brood der menschheid was.

Het rijk Gods is gerechtigheid, vrede en blijdschap door den Heiligen Geest.

O God, Uw koninkrijk komel

Sluiten