Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, ELKEN DAG BEGINNEN

O, eiken dag beginnen

Dit broze bezinnen

Als hartdoorgloedenden wijn, —

lederen nacht vergeten

Dit vorstlijk weten,

Dat gij zijt mijn.

Door diepe droomedalen Eenzamen nacht verdwalen Als arm man zonder wijk, — In morgenpaleizen Den dag zien rijzen Over eigen wonderrijk.

Met avond sterven,

Een Koning zonder erven,

In koelen nachtedood gebed, —

Met morgen rijden

In feesttocht van verblijden

Ter kroning naar uw lichtdoorvlagde stad.

Uit iedren nacht herboren, Tot iedren dag verkoren, Een godgeroepen kind zoo vroom, Dat met diepopgetogen Jongheilige oogen

Mag opgaan tot steeds nieuwen dagedroom.

(Praeludiën)

IO

Sluiten