Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANLICHT

Het maanlicht vult de zuivre heemlen

Met glanzende geheimenis, De luisterblauwe verten weemlen

Van Die alom en nergens is.

Alleen de groote zonnen hangen Als feller kaarsen in dien schijn:

De ziel herdenkt heur lang verlangen In nietsverlangend zaligzijn.

Alsof van achter diepe slippen Haar dolend tasten eindlijk vond

Met hare warme blinde lippen Nog lichter lust dan uwen mond.

Weg boven dood en leven zweven

Wij op in duizelhellen schrik: O kort en onbegrensd beleven

Van eeuwigheid in oogenblik J...

Het maanlicht vult de zuivre heemlen

Met glanzende geheimenis, De luisterblauwe verten weemlen

Van Die alom en nergens is.

(Vergeten Liedjes)

16

Sluiten