Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETHE

„Hoe over 't brandend blind bazalt Vind ik den weg naar Lethe ? — O alles te vergeten Eer de avond valt!

„Ik weet dat dood en donker komen Als dit schel daglicht is gebluscht, Maar ik wil diepe klare rust En zonder droomen.

„Voor wie als ik van kind tot knaap, Van man tot grijsaard derven, Voor die is dood en sterven Maar verontruste slaap...

„De zoete macht tot lach of traan Gaf mij en nam mij 't leven. Alleen mijn oogen bleven Kijken, mijn voeten gaan.

„Hoe vaak sindsdien waar 'k zat en ging, Is langs mijn wakende oogen De lange trein getogen Van aller lust herinnering.

„Wat moet ik aldoor zien wat 'k weet? Al 't reddeloos volbrachte, Al 't reddeloos gedachte: Gelijk is wat ik liet en deed!

„O eer de dood mijn leden bind'

En hen voor eeuwig bedde, —

Wat zal mijn oogen redden

Van dezen droom die immer nieuw begint?:

24

Sluiten