Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. VERVOLG

„Gij wist, als Ik, van deinzen niet noch wijken, „Gij stoordet nooit aan dwazen u, die smaadden, „Maar gingt, door mets weerhouden, vroeg en spade,

„Uw eigen echten weg naar 't hoog Bereiken...

„Naar 't Diepste dalen en naar 't Verste reiken, „Naar 't niet te noemen Eerste, Oneindge raden „En, schoon met Denken's eeuwgen last beladen,

„Toch nimmer, geen sekonde ook maar, bezwijken.

„Wijs-zijn, niet hopen maar ook geenszins vreezen,

„Terwijl men stü^gestuwd omhoog blijft dringen „Op 't pad, u door uw diepste Zijn gewezen...

„Dat was de weg, dien alle dichters gingen, „Die niet om zelfs-wü maar om Zielswil zingen... „Zoo blijf, wat gij steeds zijn woudt, een van dezen."

54

Sluiten