Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii. shelley's oordeel

Doch Shelley's stem zei, klinkend als het golven Van wind door slank-getopte popel-takken:

„De aarde werd woonoord voor gespeende wolven, „Die met hun jonge tanden alles pakken.

„Dra zullen dichters wonen in barakken, „Waar, als zij daags hebben gespit, gedolven, „Zij worden heengedreven door de kolven

„Van vunze Bolsjewistische Kozakken.

,,'t Menschdom is als Natuur, waar allen strijden, „Geroofd wordt eeuwig-door: 't gaat op en neder,

„Dees wint of die, maar 't is tot scha voor beiden. „O, vlieg, vriend, met mij mede, als lichte veder....

„Hierboven is het zalig, waar in wijden „Kring alle blauwingen zich omf ons breiden!"

57

Sluiten