Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. SLOT

Toen lachte ik. „Meester, in die hooge streken, „Waarheen mijn droomen ging in kinderjaren, „Wanneer ik zat lange avonden te staren,

„Wijl alle sterren naar me, als oogen, keken...

„Voel ik mij, die maar 'n aardling ben, een zware, „Veel minder thuis dan Gij." Gelijk een bleeke Straal van de maan, dien bladbeweeg kwam breken,

Was Shelley, als een waan, plots heengevaren...

«Illusie, gingt gij?" zei ik zacht.„Waar bleeft gij? „Muziekvolle ademing uit beetre sferen, „Die eenmaal 'n oogwenk hier op aard verkeeren

„Kwaamt, om te vlieden, óók te gauw toen... streeft gij

„De oneindigheid der Ruimte dóór weer, om te ontmoeten „ t VerbeeldeKernpuntvandees Chaos,datwij groeten..,?"

58

Sluiten