Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAUW WEDER

Zonne zonne, zet aan, zet op! Steek toch die taaie slemp in tweeën ! Stoot uw goudzwaard de wolken in Dat ze bloeden als roode zeeën! Zend uw rankvoetige stralekens Met de starren in 't glinsterhaar! Laat ze kloppen en wederkloppen Aan de weerbarstige winterknoppen, Groot wond're wonderkens liggen daar In vast versloten schalekens... Zonne zonne, zet aan, zet op 1 Dinder die wonderkens uit den dop!

Zonne zonne, waar zit ge toch!

Hadde ik uw gulden riddersporen,

*k Sprong de grauwe almachtigheid

Dwars door naar uw verstoken toren.

'k Luidde al lustig het belleken

Tegen de karmozijnen poort:

Ik zou klinken en wederklinken

Heel het hemeldom oprmkinken

Van Oost tot West en van Zuid tot Noord

In één hooveerdig relieken...

Zonne zonne, waar zit ge toch?

Zijn uw oogschellen geloken nog?

Zonne zonne, zet op, zet aan! Word toch de wereld weigenegen! Laat uw doorluchten levenslust Over de aarde flikkervegen. Tik met uw blinkende hamerkens Hier en ginds en in al't getij; Laat ze springen en wederspringen Op en neer, tot vermetel zingen

73

Sluiten