Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEI-AVOND IN DEN JARDIN DU LUXEMBOURG

De meidoorns staan met hun beschroomde rood Zoo teeder te blozen,

en d' avond, bleek van liefde en zedig bloot koost weder hun broze en bruidelijke rood.

De mei-maand kwam, en alle kleuren minnen den schemer zoo zoel,

en uit der bloemen innig-teêrste binnen daar zwemen zoo zwoel de geuren tot de zinnen.

De rozen hangen open op de lucht, aanhaal'ge monden,

uit welker diepte 't zoet geheim verzucht der zaal'ge wonde en zwijmelend genucht.

En gij, mijn Lief, gij glimlacht mij zoo hef uw teêr-heid toe!

Maar onze erinn'ring krenkt die ééne grief en zeer en moe laat ons die schaam'le dief.

89

Sluiten