Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GROOTMOEDER

De rozen glanzen in de maan En onderdoor een donk'ren boom Waar glimp-geschijn in schilfert,

Zie ik .de verre bergen staan In fijnen droom

Verzilverd.

De rozen glanzen zijig, 't is

Alsof zij zelve stralen, Een teêrgeurende lichternis

Hoog in de zilvren zale...

Een vrouwe-hoofd als was zoo wit,

't Ivoren voorhoofd blinkend In 't maanlicht, en om 't grijze haar

Een wit-zij sluiertje, zoo zit De oude voor dit teêr altaar

Van berge' en witte rozelaar In zilvren nacht verzinkend...

Zij rust en peinst, het kindeke is te slapen, Maar in haar zuiv'ren geest lacht het, herschapen, Bij zil'vren nacht als bij den gouden dag. Zij zegt: gelukkige ik, dat ik dit Leven zag, Dat ik dit Leven zie in al mijn oude droomen, De jonge gouden vreugd, die is tot bloei gekomen Onder mijn zil'vren stam... Vermolme dien de Dood, Ik leef en bloei opnieuw in deze teed're loot.

Lugano, 1907

92

Sluiten