Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albekt Verwey, Inleiding tot de Nieuwere Nederlandsche Dichtkunst (1889-1890) met aanhalingen uit de voornaamste werken (5e dr. 21/23e duizend)

l. 1.40 C. 1.90

B. BUITENLANDSCHE

Elisabeth Barrett Browning, Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Hélène Swarth. I. 0.55 C. 1.05 L. 1.20

„Het is de vertaalster gelukt, zeer veel van de diepe en teedere schoonheid, die Mrs. Browning in hare verzen wist te leggen, te behouden." De Tijdspiegel.

Dante, De Goddelijke Comedie, uit het Italiaansch vertaald door Dr. H. Boeken. I. De Hel (5e druk in bewerking)

C. 1.45 L. 1.60 II. De Louteringsberg (3e dr. 9/lle duizend

I. 2.— C. 2.50 L. 2.65 III. Het Paradijs (3e dr. 9/lle duizend)

C. 2.50 L. 2.65

De drie deelen tezamen in één keurband 6.45

Het Nieuwe Leven (Vita Nuova) Uit het Italiaansch vertaald door Nico van Suchtelen. Met Inleiding, Aanteekeningen, Aanhangsel en Portret C. 1.25 K. 2.25

„Deze uitgave van „La Vita Nuova" is geworden tot een kostelijk stuk literatuur-studie." Avondpost.

„Wij mogen volstaan met aan den met zoo merkwaardig fijnen takt en zoo groote congenialiteit volbrachten overzettingsarbeid van den Nederlandschen dichter die waardeering toe te wenschen welke zijn kunst verdient." Onze Eeuw.

Prof. Henri Hauvette, Dante. Inleiding tot de studie I van de Divina Commedia.

C. 1.70 L. 1.85 'K. 2.70 I

„Er gaat een sterke aansporing van uit om Dante's onvol* ; j prezen kunstwerk te gaan lezen.' Dr. J. L. Walch. f j

Sluiten