Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. P. Heyb, Bloemlezing uit de Volksdichten. (2e dr. 7/9e duizend) I. 0.55 C. 1.05 L. 1.20

Schetsboek 1905/1910. Een Keurverzameling uit 't werk van moderne Ned. auteurs, met portretten.'

L. 7.50

Luxe-editie op Jap. papier en kalfsleeren band 25.-

joost v. d. Vondel, Uit Vondels dramatische Lyriek, Bloemlezing door L. Simons. f I. 0.80 K. 1.60

Zelfkeur. - Bloemlezing door de auteurs zelf uit het werk van 57 leden der Ver. Nederl. Letterkundigen. Met talrijke portretten en biografieën. Ie bundel I. 1.20 C. 1.70

2e bundel I. 1.40 C. 1.90

3e bundel I. 1.40 C. 1.90

De 3 bundels in één K. 5.25

„Deze „Zelfkeur" is al heel interessant, en in haar afgeronde fragmenten biedt zij een aanlokkelijk panorama van onze letteren." Hofstad.

„Een vrijwel volledig beeld van de Ned. Letterkundigen die genoemd mogen worden.... een goede inleiding tot diepere kennismaking." Avondpost.

„Het zijn bundels vol kleur en afwisseling."

Den Gulden Winkel.

a BRIEVEN j

Vincent van Gogh, Brieven aan zijn Broeder. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J. van Gogh-Bonger. Met talrijke illustraties. In drie deelen. I. 7.50 K. 12.50

„Doch niet alleen tot den mensch, ook tot den kunstenaar brengen de brieven ons nader. Vele reproducties van teekeningen, in den tekst opgenomen, en nog vele portretten en illustraties versieren het mooi uitgegeven werk."

Herman Middendorp in De Tijdspiegel.

Dr. H. Japiese, Brieven van Johan de Witt.

I. 0.75 C. 1.25

„Voor de talrijke Nederlanders, die, zonder nu juist aan historische studiën te doen, toch wel iets willen weten van hunne groote landgenooten. Dr. Japikse is daarbij een uit-

Sluiten