Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. d'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord, (Van Deyssel, v. Eeden, Kloos, Verwey, Emants, Netscher, August Vermeylen), met oude en nieuwe portretten (3e dr. 9/lle duizend)

I. 1.60 C. 2.10

„Het zijn smakelijk ineengezette stukjes, waarin de schrijver de auteurs van zichzelven, hun wezen, hun werken, hun wenschen en bedoelingen laat vertellen." N; Rott. Courant.

,JDe Jongere Generatie". (Vervolg op „De Mannen van '80") met portretten (2e druk) 7/9e duizend) I. 2.45 C. 2.95

Dit boekje geeft gesprekken met: Johan de Meester Karei van de Woestijne - Josine A. Simons-Mèeé - Cyriel Buysse - Frans Bastiaanse - Herman Robbers - Is. Querido Carel Schorten - Adama van Scheltema - P. JV. van Eijck Dr. J. D. Bierens de Haan.

.... „De levende persoonlijkheid der schrijvers, die d'Oliveira blijkbaar met een fijn apperceptie-vermogen heeft weten vast te houden en weer te geven in de hier geboden bladzijden".... Den Gulden-Wincket.

Herman Poort, Over Literatuur. I. 0.55 C. 1.05

„Met een uitstekenden en toch eenvoudigen betoogtrant zet de schrijver zijn inzichten over kunst en literatuur uiteen; ze toetsend aan of toelichtend met de voorbeelden uit de letterkunde." Onze Eeuw.

Is. Querido, Studiën, tweede bundel.

I. 0.95 C. 1.45 L. 1.60 Inhoud; Het Algemeen Menschelijke in Beethoven (2 studies) - Een Parijsche Roman van Hollanders (2) - Armoede (2) Gemeenschaps-philosophie (4) - Over Speenhoff - Het Ivoren Aapje - Moderne ziel en oud Instrument Over Frederik van Eeden - Drie boeken van Couperus Verzamelde Opstellen van Van Deyssel - Moeder.

Literatuur en Kunst. I. 2.50

Carel Scharten, Het Spellingvraagstuk. „De Vereenvoudigde een gevaar voor Volk en Stam."

I. 0.20

De Roeping der Kunst. (De Poëzie - Het Proza De Vlaamsche Beweging en de oorlog - Op den wég naar een nieuwe moraal).

I. 1.40 C. 1.90 L. 2.05

Sluiten