Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar ze was zeker gek."

„Neen, dat was ze niet," zeg ik. „Ze had het gedaan om zich op mij te wreken, omdat ik haar gedwongen had. Ze zou het toch niet gedaan hebben, als ik met haar getrouwd was, zei ze, maar nu had ze gevonden, dat als ik geen kind met eere hebben wou, ik er in 't geheel geen hebben moest."

Vader wordt heelemaal stil van verdriet.

„Hadt je je op dat kind verheugd, Kleine Ingmar?" zegt mj eindelijk.

„Ja," antwoord ik.

„Wat ellendig toch, dat je zoo'n slechte vrouw moest krijgen. — Nu zit ze zeker in de gevangenis?" zegt Vader. „Ja, ze kreeg drie jaar."

„En daarom wil niemand je zijn dochter geven?"

„Ja, maar ik heb ook geen een gevraagd."

„En daarom heb je geen macht in de gemeente?"

„Ze vinden, dat het niet zoo met Brita had moeten gaan. Ze zeggen, dat als ik een flinke kerel geweest was, zooals jij Vader, dan zou ik wel met haar gesproken hebben en er achter gekomen zijn wat haar scheelde."

„Dat is zoo makkelijk niet. 't Is niet makkelijk voor een man om een slechte vrouw te begrijpen."

„Neen, Vader," zeg ik, „Brita was niet slecht; maar ze was trotsch."

„Dat komt 't zelfde neer," zegt Vader.

Nu ik merk, dat Vader 't voor me wil opnemen, zeg ik: „Er zijn er een heeleboel, die vinden, dat ik had moeten zorgen, dat niemand iets anders gehoord had dan dat het kind dood geboren was."

„Waarom zou zij haar straf niet hebben?" vraagt Vader.

„Ze zeggen, dat als 't in jouw tijd gebeurd was, dan had je wel gezorgd, dat de meid, die haar vond, gezwegen had, zoodat er niets van uitgekomen was."

„En had je dan moeten trouwen?"

„Neen, dan had ik niet met haar moeten trouwen. Dan had ik haar na een paar weken naar haar ouders kunnen terugzenden en de geboden doen opheffen, omdat ze bij ons niet wennen kon."

„Dat kan wel zijn, maar ze kunnen immers niet verlangen, dat jij, die zoo jong bent, al zoo wijs zult wezen als 'n oude man."

„De heele gemeente vindt, dat ik slecht gehandeld heb tegenover Brita."

„Zij heeft zeker nog erger gedaan: schande te brengen over eerlijke menschen!" „Ja, maar ik heb haar gedwongen mijn vrouw te worden." „Ja, daar had ze blij om moeten zijn," zegt Vader.

6

Sluiten