Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen ik een eindje langs de heg geloopen had, kwam ze mij achterna. „Kaïsa," vroeg ze, „ben je binnenkort thuis geweest op Bergwoud?"

„Ja, eergisteren," antwoordde ik.

„O, goeie Hemel, was jij er eergisteren? en 't is net alsof ik in geen jaren thuis geweest ben!"

't Was niet gemakkelijk om te weten, wat ik zeggen moest. Ze zag er uit alsof ze niets zou kunnen verdragen, maar in schreien uitbarsten — wat ik ook zei.

„Je kunt toch wel eens naar huis gaan om ze daar eens te zien," zei ik. '

„Neen, ik geloof, dat ik nooit meer thuis kom."

„Ach kom, ga maar eens," zei ik. ,,'t Is daar nu zoo mooi. 't Heele bosch is vol bessen; 't is er heelemaal rood van de boschbessen bij de hutten van de kolenbranders."

„Ja," zei ze, en haar oogen werden grooter. „Zijn er al boschbessen?"

„Ja, je kunt wel een enkelen dag hier vandaan om eens flink boschbessen te eten."

„Neen, dat wil ik niet, geloof ik," zei ze; „als ik thuis ben, is 't nog maar erger weer hierheen terug te gaan."

„Ik heb altijd gehoord, dat het goed was bh' de Ingmarsens te wezen," zei ik; ,,'t zijn goede menschen."

„Ja," antwoordde ze, ,,'t zijn goede menschen."

,,'t Zijn de beste menschen uit de gemeente," zei ik, „en ze zijn rechtvaardig."

„Ja, ze vinden 't geen onrecht, iemand tot een huwelijk te dwingen."

- „Verstandig zijn ze ook."

„Ja, maar ze zwijgen over wat ze weten."

„Zeggen ze dan nooit wat?"

„Niemand zegt meer dan hoog noodig is."

„Nu moest ik weg, maar opeens ontviel me: „Zullen jelui hier of thuis bij jelui de bruiloft vieren?" 1

„Wij zullen die hier op de hoeve vieren, hier is meer ruimte.

„Laat ze dan de bruiloft niet te lang uitstellen," zei ik.

„We trouwen over een maand," antwoordde ze.

,,Maar toen ik van Brita weg zou gaan dacht ik er aan, dat de Ingmarsens geen besten oogst gehad hadden, en ik zei, dat ik niet geloofde, dat er dit jaar een bruiloft zou kunnen zijn."

„Dan spring ik in 't water," zei Brita.

„Nu hoorde ik een maand later, dat de bruiloft uitgesteld was en'ik was bang, dat het niet goed zou afloopen en ik ging naar Bergwoud en sprak met Brita's moeder. Ze leggen 't daar niet goed aan op Ingmarshoeve," zei ik.

14

Sluiten