Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog verward in 't hoofd, en hij kon geen lid verroeren. Hij had veel pijn.

„Denk je, dat ik doodga, Karin?" vroeg hij. „Wel neen," zei ze en ging bij hem zitten. „Ik wist niet, wat ze me gaven," zei hij. „Goddank," antwoordde Karin ernstig.

„Zul je dat aan de zusters schrijven, als ik doodga," zei de knaap, „ik wist niet, dat het sterke drank was."

„Ja, dat zal ik doen," zei Karin.

„Ik wist het heelemaal niet, dat zweer ik je."

Ingmar lag met hooge koorts den heelen dag te ijlen. „Als je 't maar niet aan Vader vertelt," zei hij telkens.

„Neen, niemand vertelt het aan Vader," zei Karin.

„Maar als ik nu doodga, hoort Vader 't toch en moet ik me voor Vader schamen."

„Je kon 't immers niet helpen," zei Karin.

„Maar misschien vindt Vader, dat ik had moeten oppassen voor alles wat Eljas me gaf."

„Zou nu de heele gemeente weten, dat ik dronken geweest ben?" vroeg hij. „Wat zeggen de jongens en wat zegt de oude Lise, en Sterke Ingmar?"

„Ze zeggen niets," antwoordde Karin

„Je moogt het hun wel zeggen hoe 't gegaan is. Zie je, ze hadden den heelen nacht gedronken, en ik zat op een bank half te slapen, 't Was in de herberg van Karmsund. Toen kwam Eljas en maakte me wakker. Hij zei heel vriendelijk: „Kom mee, Ingmar, dan krijg je wat warms. Wacht, drink 't hier maar op. 't Is enkel suikerwater."

„En ik was zoo koud, toen ik wakker werd. En toen ik 't glas nam, dat hij me overgaf, kon ik niet anders proeven dan dat het warm en zoet was. Maar hij had er wat sterks ingedaan. En wat zal Vader nu zeggen?"

Karin deed de deur open. Eljas zat nog altijd daar binnen, en ze vond het goed voor hem dit te hooren.

„Als Vader leefde, Karin, als Vader leefde."

„Ja, Ingmar, wat dan?"

„Geloof je niet, dat die hem doodsloeg?"

Eljas barstte in lachen uit, en de jongen werd zóó bleek, toen hij hem hoorde, dat Karin haastig de deur weer afsloot.

Maar na dien tijd was Eljas toch zoo tam geworden, dat hij Karin niet belette Ingmar naar den schoolmeester te brengen.

Den eersten*tijd, nadat Halfvor het horloge gekregen had, kwam er heel wat volk in den winkel. Geen boer kwam in de kerkbuurt, zonder dat hij een boodschap in Halfvors winkel bedacht,

50

Sluiten