Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen zei Halfvor met trillende lippen:

„Toen ik je vaders horloge kreeg, Karin, meende ik, dat mij nooit iets grooters kon overkomen. Maar wat je nu doet, gaat toch alles te boven."

Maar Karin wachtte meer op de woorden der anderen, dan op wat Halfvor zeggen zou. De angst was nog niet van haar geweken.

Toen stond Berger Sven Person op. Hij was in vele opzichten een uitnemend man.

„Dan moeten we allen Karin en Halfvor gelukwenschen," zei hij vriendelijk. „Want dat weet iedereen, dat hij, die Karin Ingmarsdochter kiest, smetteloos en onberispelijk is."

59

Sluiten