Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja waarachtig, ik geloof, dat Anna Lize met een roover getrouwd is," zei de oude.

„Midden in den nacht kwamen ze en tikten aan het venster van de kleine kamer, en vroegen waarom Gunhild niet naar de Ingmarshoeve gekomen was. Zij vertelde, dat haar ouders haar hadden opgesloten. Daar had de duivel hen toe gebracht, zei Hellgum. En dat alles hoorden de ouders in hun kamer."

„Hoorden zij dat?"

„Ja, ze sliepen in de kamer daar naast, en de deur stond op een kier. Ze hoorden alles, wat Hellgum zei om hun dochter te verlokken."

„Maar ze hadden hem immers van 't erf kunnen laten gooien?"

„Neen, ze vonden, dat Gunhild zelf moest kiezen. Ze konden immers niet gelooven, dat ze heen zou gaan van haar ouders, die zoo goed voor haar geweest waren. Ze lagen er maar op te wachten, dat ze zeggen zou, dat ze niet van haar ouden vader en moeder weg wilde."

„Maar ging ze toch?"

„Ja. Hellgum hield niet op, voor ze met hem meeging. En toen de rechter en zijn vrouw hoorden, dat ze hem niet weerstaan kon, lieten ze haar gaan. Er zijn menschen, die niets anders dan zoo kunnen doen.

Maar 's morgens had de moeder er spijt van, en smeekte haar man naar Ingmarshoeve te rijden en hun dochter weerom te halen.

„Neen," zei hrj, „nooit haal ik haar weerom, en nooit wil ik haar meer zien, als ze niet uit zichzelf thuis komt."

Daarom was de vrouw van den rechter gauw naar Gertrud gegaan, om haar te vragen met Gunhild te gaan spreken."

„En ging Gertrud?"

„Ja, ze ging en sprak met Gunhild, maar Gunhild gaf niet om wat ze zei."

„Ik heb Gunhild niet bij ons thuis gezien," zei Ingmar nadenkend.

„Neen, nu is ze weer thuis. Dat is zoo gegaan. Toen Gertrud uit de kamer van Gunhild kwam, zag ze Hellgum. „Kijk, daar staat hij, die schuld is van al die ellende," dacht ze. Ze ging recht op hem af en begon hem de waarheid te zeggen. Ze had hem wel kunnen slaan."

„Ja, Gertrud kan spreken," zei Ingmar bewonderend.

„Ze zei tegen Hellgum, dat hij zich aanstelde als een heidensch soldaat, in plaats van als een christelijk leeraar, door 's nachts een jong meisje uit haar huis te komen stelen."

„Wat zei Hellgum?"

Hij bleef stil staan luisteren naar wat ze zei. En toen zei hij zachtmoedig, dat ze gelijk had en dat hij te heftig geweest was. En dien middag bracht hij Gunhild weer naar haar ouders en

101

Sluiten