Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding en onrust kwamen terug. Zonder eenige inleiding vroeg hij Gertrud of het waar was, dat zij zich'bij Hellgum en zijn aanhangers zou aansluiten.

Gertrud antwoordde, dat dit waar was. Ingmar vroeg of ze ook bedacht had, dat de Hellgumianen haar niet zouden toelaten om te gaan met anderen, die niet dachten zooals zij. Gertrud antwoordde zacht: dat ze dat bedacht had.

„Vinden je vader en moeder het goed?" vroeg Ingmar.

"Neen," antwoordde Gertrud, „ze weten nog niets."

„Maar Gertrud?" U ,

„Stil Ingmar, ik moet het doen om rust te krijgen. God dwingt

^Ach!" barstte Ingmar uit. „Dat is God niet, 't is enkel..'

Gertrud wendde zich heftig naar hem toe. Toen zei Ingmar alleen: „Ik wil je dit zeggen, dat ik mij nooit bij de Hellgumianen zal aansluiten. Als jij naar hen overgaat, zijn we voorgoed gescheiden.

Gertrud zette een gezicht, alsof ze niet begreep, wat dit haar aanging.

„Doe 't niet, Gertrud," smeekte Ingmar.

„Je moet niet gelooven, dat ik lichtzinnig heb gehandeld. Ik heb mij genoeg bedacht."

„Denk er dan nog eens over." Gertrud wendde zich ongeduldig af.

„Denk er ook nog eens over ter wille van Hellgum," zei Ingmar in steeds toenemenden toorn, en greep Gertrud bij den arm om haar vast te houden. Gertrud schudde zijn hand af.

„Ben je niet bij je verstand, Ingmar?"

„Ja," antwoordde Ingmar, „maar ik word nog gek door al wat Hellgum heeft uitgevoerd. Dit moet nu uit zijn." „Wat moet uit zijn?" „Dat hoor je wel op een andere keer." Gertrud trok de schouders op.

„Dag Gertrud," zei Ingmar, „en onthoud wel, dat ik je zeg, dat ik mij nöoit bij de Hellgumianen zal aansluiten."

„Wat ben je van plan, Ingmar?" vroeg 't meisje, en begon onrustig te worden.

„Dag Gertrud, en denk aan wat ik gezegd heb," riep Ingmar. Hij was al den heuvel af.

Ingmar sloeg weer den weg naar huis in. „Als ik nu maar zoo wijs was als Vader," dacht hij. „Als ik de macht van Groote Ingmar maar had. Wat moet ik beginnen? Ik verlies alles wat ik liefheb en ik weet geen raad!"

't Eenige wat hij zeker wist was dat, als al die ellende over hem kwam, Hellgum er niet heelhuids af zou komen.

108

Sluiten