Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vullen met brandhout, goed droog en klein gehouwen zonder

In!?' ï V* gCVraagd had- Zij denkt aan den tijd toen Kaïn Ingmarsdochter en haar zusters en andere groote lu " bii S kwamen en liefdemaaltijden in haar hutje hielden J

zuchUe Zn"1 Nu ^^Vf *** Ware zaliSheid verzuimen," zucnue zrj, „Nu komt de straf over ons. En deze zomer mopt^n

ben, en omdat zu, die volgden, niet trouw gebleven zijn " De oude vrouw keert haar gedachten naar den inhoud van Heil

SmennhT'Hdie brie!en' die de Hellgumianen alfapostelgé: schr ften beschouwen, die ze voorlezen op hun büeenkomstfn zooals anderen den bijbel. "ijeenKomsten,

5^ was fn dat hij was als melk en honig," zei ze- hii ned ons geduld met de onbekeerden aan en zachtheid jegens" de afvalligen Hij eerde den rijken hun barmhartigheidSLlifk aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen te bewrjze"-maar 1

^SSr^^SS ^ ^ ™ ** ^

't Was een mooie dag in Februari, 't Sneeuwveld breidde ziin w^tte reinheid over alles heen, alle planten stonden in wTnterslSn verzonken, en geen windje bewoog zich wmiersiaap

«trTla^de °UdC V™UW liep er over te denken dat deze geheele streek, die nu rustig in winterslaap verzonken lag, ontwaken zou om door ziedenden zwavelstroomen verteerd te torden Zij zag bede"? VUUr °Verg00ten' zooaIs - daar nu lag geheel met sneeul „Hij heeft het niet met duidelijke woorden gezegd," dacht de

S i^Th £wf Mj ,Cïrijft a^d Van een ™are beproeving stSfiio^lu TT 231 hCt ve.rwonderen als deze gemeente gestratt wordt als Sodom en vernield als Babyion?"

En toen Eva Gunnarsdochter nu door de kom van de gemeente kwam, kon ze geen huis aanzien, zonder er zich faïvSEÏÏ hoe de aardbeving ze uit elkaar zou slaan, alsof ze van zand

ToSterf uit dehe,menSChe/ 26 er

monsters uit de hel ze zouden opjagen en verslinden.

„Zie daar is Gertrud van den schoolmeester," dacht ze toen

ze een mooi meisje op den weg ontmoette. „Haar oogen stralen"

ssïïss b™rftop drnrw-ze is zeker z°° wnïïïï

m oen nertst bruiloft zal houden met Ingmar Ingmarsen Ik zie dat ze een pak garen onder den arm heeft. Ze wü zeke?bed«or

^VEte^^T?*"* hUiS WCVen- Maar - zbeedha°ar; weelsel klaar heeft, zal de dag des oordeels over ons gekomen

127

Sluiten