Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 't papier. „Waarom schrijf ik dit?" En op 't zelfde oogenblik begint zijn hand vanzelf te bewegen en trekt dikke strepen heen en weer over het gehate papier.

„Ja, dit schrijf ik, omdat ik een oud man ben, die sjouwen en den grond bewerken moet, die moet ploegen en zaaien op dezelfde plaats, waar ik altijd gewerkt en gezwoegd heb."

Hök Matts Erikson ziet er heel verlegen uit, nu hij zich tot den chef wendt en hem 't papier laat zien.

„Meneer de chef moet niet boos zijn. 't Was wel mijn bedoeling de hoeve te verkoopen, maar het ging niet."

146

Sluiten