Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de groote kamer. Daar waren verscheidene Hellgumianen bijeen zfzaten aan tafel. In deze laatste dagen waren ze gewoon Sieen e komen, en samen zeer eenvoudige maaltijden te gebruiken bestaande uit rijst en andere lichte spüzen, om zich voor te bereiden voor de aanstaande reis door dé woestijn.

Toen de"predikantsweduwe op den drempel stond, bleef zy staan en zag de kamer rond. Enkelen probeerden tot haar te spreke droge, harde stem, zooals

^luitomen niet meer naar mij toe, daarom ben ik naar jelui toe gedaan, om te zeggen, dat je niet naar Jeruzalem moet gaan Dat fs een booze stad. Daar hebben ze onzen Verlosser

geKaÏn85robeerde haar te antwoorden, maar ze boorde niets. Ze ging voort: ,,'t Is een booze stad. Daar wonen slechte men«rhen Daar kruisigden ze Christus."

SC! k kom hierheél» ging ze voort, «omdat dit een goed huis geweest is. Ingmarsen is een goede naam. 't Is altijd een goede nalm geweest Jelui moeten hier in de gemeente blijven.

Toen Se zij zich om en ging heen. Nu had ze het hare gedaan en kon gerust sterven. Dat was de laatste daad, die het leven

laïï^dochter schreide, toen de predikantsvrouw weg was: ,,'t Is misschien niet goed, dat we weggaan," zei ze. Maar toch was zé blij, omdat de oude vrouw gezegd had: „Het is een goede naam 't is altijd een goede naam geweest.

DUwas de eerste en eenige keer, dat iemand Karin Ingmarsdochter onzeker zag tegenover de groote onderneming.

174

Sluiten