Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je kunt straks nog meer krijgen," zti Bo.

„Geef den anderen zieken ook wat van dit water, dan worden ze ook beter," zei Gertrud.

„Neen," zei Bo, ,,'t water uit het Paradijs is alleen voor jou, dat mag niemand anders drinken."

„Maar jijzelf moet toch even proeven hoe lekker 't is," zei Gertrud.

„Ja, dat wil ik wel," zei Bo.

Hij nam het glas van Gertrud aan, keerde het zóó dat zijn lippen op de plaats kwamen, die de hare hadden aangeraakt en zag Gertrud aan met oogen, die straalden van geluk.

Maar eer hij 't glas leeg had, was Gertrud achterover op 't kussen gezonken en dadelijk ingeslapen, zoo rustig als een kind.

284

Sluiten