Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de t en e voor n of m brengen Keesje voorloopig nog leelijk in de war. Voor lintje zegt hij nog lang ongeveer Urntje, voor menschen: minsa, voor den familienaam Jensen: Jinsa enz. 't Schijnt wel dat het neerklappen van de huig voor den volgenden neusklank hieraan schuld heeft. 10 Iadeelin der *^°ms ztdien wij in het vervolg gebruik maken van phoNederlandsche netisch schrift. Dit bestaat uit letters, die altijd op dezelfde taalklanken. wijze uitgesproken worden, en niet gelijk de letters van de gewone spelling, nu eens zus, en dan eens zoo.

MEDEKLINKERS KLINKERS •o cr < b tr* e o cj o

fff f f?? f f ?

* - a i | ! I I | ê

"— '—' n — „JV

J3_ *■»

h u h ~ !» ($ .< <b

"n~ V o" !& "?? "5* 1T -=a R' '5*'

££|~1 i II I I

x- co X CfQ ^ r 53 ccc óa> c <■>

Q '—' 3 O bb'—■ O-

-S § 3- i *

&• jf g b,

wnwnc3Qu<S o 9 b* (Q Ou er

•3 ™ -3 i? E ■§ || '§ Ü 8 | ^ "

a * s s 8 a 8

56