Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo stond aanvankelijk ook in zijn bewustzijn telkens maar ééne voorstelling, één gevoelen of één bedoeling. En dat deelde hij dan aan moeder

mee, met een enkel woord aanvankelijk een zinwoord, later een substantief.

8. De kettingen J*u W**™* der zinwoorden. bet evenwel.

dat twee kinderen elkaar nazitten. En dan ziet Keesje snel achter elkander twee kinderen langs zijn raampje loopen, maar ze kunnen elkaar niet krijgen, en het eerste kind is het venster al voorbij, eer het tweede komt aangerend. Zoo gaat het ook in Keesjes bewustzijn, als twee voorstellingen, bedoelingen of gevoelentjes vlak achter elkander in zijn bewustzijn komen. Hij wil ze beide aan moeder vertellen: Zoo b.v. in den tijd toen hij nog Pap ! era / zei. Een anderen keer vroeg moeder; wil je brood hebben. Keesje antwoordt: ja, bood. (Fig. 6) De bedoeling ja kwam voorop en toen: de juistere voorstelling van brood er ach t er. So ms echter spelen drie of meer kinderen krijgertje en loopen allen om het hardst elkander na. Keesje ziet dan door zijn raampje snel achter elkander drie of meer kinderen loopen. Zoo gaat het nu ook in Keesjes bewustzijn, als hij vol is van een heele reeks herinneringen, en hij die alle aan

moeder wil vertellen, dan loopen snel achter elkander al die herinneringen een voor een door zijn bewustzijn, en hij kan het mei zijn mondje bijna niet bijhouden, om aan elke herinnering haar naam te geven. En zoo

Fig. 5 fuita (fluitje).

68