Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ditta tuija en toen nog weer eens: ditta manna alleen kukukuu was te

langzaam en te zwaar. Die kwam ten slotte weer als jongen alleen voor z'n bewustzijn staan. Naast zoo'n dikkerd was er geen plaats meer.

m r» u»* l- • Kacha fuita, auto piep en a-bule coucou onderscheiden

1U. U£ oeteekenis «in i_. j • n j _. ,a .

van den nomi- z alleen hierin van de vorige gevallen, dat ze uit twee nalen zin aanschouwelijke voorstellingen bestaan, die dus in onze

vergelijking aan twee groote zware jongens beantwoorden, die elkaar inhalen juist voor het raampje, en beiden, terwijl ze

Fig. 7. ditta tousja (dit is een kousje).

elkaar vast hebben, een oogenblik heelemaal zichtbaar blijven. De voorlooperis het onderwerp, en de nalooper, die den voorlooper inhaalt en vastpakt is het gezegde. Daarvoor moest het venster natuurlijk alwat grooter (Fig. 8) zijn geworden. Ook deze denkmanier zoekt Keesje nu toe te passen op allerlei: vaaja chodaat (vader is soldaat), kuik koud (de kruik is warm, tegen de kou) maar dat valt nog heelemaal niet mee. Ook zou men zich een verkeerde voorstelling van Keesjes bedoeling maken, als men meende dat

70