Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al zijn zinnetjes van dezen vorm, in onze taal met is kunnen aangevuld worden. Slechts een tijdelijk samensmelten van de twee voorstellingen tot één bedoeling is genoeg. Zoo volgen na een tijdje: waf-waf deur (het

Fig. 8. Kacha fuita (de kachel is een fluitje).

hondje komt door de deur), poesja ek (het poesje komt door het hek), foga boom (daar zit een vogel in de boom), foga tuin (daar is een vogel in de turn). In al deze gevallen zag Keesje het opgemerkte dier voor een oogenblik samenvallen met de deur, het hek, den boom en den tuin waarnaar bij zat te kijken. En hij beaamde of constateerde dat samenvallen m.a.w.

71