Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee te araaien. Juist het gaan, het bewegen van z'n muts trok dus het T, MD.aa/ldadlt,Cn daarom zctt« tij het werkwoord voorop Gaaf l 1M? *» m°len f--Mo«fer bad hem naïï den mden

gevraagd, of hi, wistwaar die stond. De molen was dus het eerettaX

SÏffti?? dC V00r,0°Per' h<* onderwerp. Toe» gSS zoeken fan het raam.enineenswerd de voorgestelde molen in werkelijkheid

juist dat gezien worden trok z'n aandacht het sterkst, en daaromïèD h« s«eï a mor» en net mora sier. Al fijn gezien van zoo'n baasjeT P ' 26. Aktief en pas- Ult de ?ndcrbnge vergelijking van gaat a oer en sier siefnogéén,ookin tmor3Z1^ wij verder, dat ook de persoonsvorm bij den persoonsvorm, keesje nog niet vast een actieve of passieve beteekenis n~A~ ,00116 9evaUcn is het substantief voor Keesje

<T' waarovcr tets «gt. en de voorbijgaande handeS K Sf f6* 9"egde. Ook dit lijkt op het eerste gezicht vee? onbl holpenerakhetm^

OEFENING. Jkrijditbaantjelekkera£ Die baai"rijdt lekker! (Vulrimsïi vo.rdeel^erLÏ Patr°0nVeCl Dit ^ voordeehg.

Zij naait die dikke stof met moeite. Dikke stof zwaar

Uns paard ploegt dit stuk land in een Dit land licht ' dag om.

Ik kan die boter niet goed smeren, hij Koude boter slecht

is te hard. mm.

g^etkr1"" ^ *" ^ «~makk<^

Je kunt fluweel zoo licht pletten. Fluweel licht

Ik lees dit boek met plezier. Dat boek prettig.

De mad kan dat vleesch bijna met Dat vleesch ..... slecht gaar

gaar gekookt krijgen. 9

S^t zoethout kauwen. Zoethout met best

VadeTkan dat T ECD °ngCW°'ae Ust zwaar.

sneden MgeÏ ^ ^ °at vleeSch»"üijk.

£J?*d?t heu9 meug. Dat goedje met lekker

M^n^escheneefleerdehetHngelsch Het^ngelsch ...een

Als ik het zwart op wit heb. onthou Zwart op wit wel

ik het van zelf.

Dat zal ik me gauw aanwennen. Zoo iets gauw aan.

79