Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog een voorwerp bij moet, dan blijft er in Keesjes hoofdje voor die bijkomstige bijwoordjes maar heel weinig plaats over. Ze worden kleiner en kleiner tot partikels. En voor het bewustzijnsraampje lijken ze ten

Fig. 19. Pak fasj (pak vast!)

slotte meer op een kuikentje dan op een jochie. Zoo b. v. meer in het volgende zinnetje: Keesja heef nie waachja meer (Fig. 20). 34. De voorzet- Ten derde komen nu overgangswoordjes met een zelfsel-bepalingen. standig naamwoord verbonden, als voorzetsel-bepaling

109