Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch I je zou eens zien, wat er gebeuren ging, indien hij het eens in zijn hoofd kreeg, Jane te schoppen, terwijl zij hem aankleedde! Het is waar, Trott is al een groote jongen en Lucette' is nog maar een heel klein meisje. Dat wordt een afdoende reden gevonden!

Sedert de komst van Lucette heeft de verhouding van Trott tot de overige wereld en in het bizonder tot de leden zijner familie een belangrijke wijziging ondergaan. Hij is nu met meer het eenige kind, en wat meer zegt, hij is niet meer de kleinste. Daaruit zijn tal van nieuwe verhoudingen voortgesproten. Trott is altijd een heel goed kereltje geweest. Te erg bedorven heeft men hem niet. Met andere kinderen heeft hij nooit veel en heftig verschil van meening gehad; integendeel, hij was nog al goedig van aard en gaf gaarne toe, vooral aan kleine meisjes, omdat het jongedames zijn, en aan groote jongens, omdat je met hen altijd gevaar loopt, klappen te krijgen. Wat overigens heel kleine kinders aangaat, — zij hebben hem nooit veel belangstelling ingeboezemd. Bij Trott thuis echter was het duidelijk merkbaar, dat hij de hoofdpersoon was. Ook was hij met ongevoelig voor de lief koozingen van de menschen, die bij hen op bezoek kwamen en voor wie hij dan verschijnen moest; hij voelde zich eenigszins een kostbaar stukje speelgoed en tegelijkertijd een soort van wereldwonder. En inderdaad kwam soms een vermoeden in hem op, dat de wereld eigenlijk om hem geschapen was. Bovendien hij was immers de kleinste, en dus... Nu echter is hij de kleinste niet meer. En als gevolg daarvan heeft de wereld in zijn oogen een geheel ander aanzien gekregen. Er Is iemand in huis, die nog veel kleiner is dan hij, veel tengerder, veel fijner. En die eene is met een klein dier, een hond of een kat of een vogel, waarmee je een oogenblik speelt, om je er dan verder niet mee te bemoeien! Het is een klein kind, dat grooter wordt en voortdurend iedereen bezig houdt en reeds een persoonlijkheidje op zichzelf is. De heele wereld is er voor in beweging en dringt er cm heen en wil het zien en-verzorgen en vertroetelen! (vertaling naar F. J. v. d. Molen: Het Kind in de literatuur.) BENJAMIN-AF. :-: :-: :-: :-: :-: door P. de Genestet.

Haast ben je nu met meer Benjamin;

Dan neemt een ander je plaatsjen in.

Mijn lieve, kleine jongen!

Dan zet je moeder je neer op den grond, O Dan zegt je vader: „loop heen, loop rond. Q

Je wordt door een aapje verdrongen.

Haast ben je nu met meer Benjamin: Dan krijg je niet altoos meer je zin, En moog je fortuin gaan zoeken; Dan eet er een ander de kaas van je brood. Dan heerscht er een ander op moeders schoot: □ Een koninkje in linnen doeken. Q

165