Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weest 2,3 Jj X opgapeta; opgegeten 2, 7

eef spuit: hij heeft gespoten 2, 3 <»X opgapeet: opgegeten 2, 7 luist: geluisterd 2, 4 g X galegd: gelegd 2, 8

aword: geworden 2, 4 -yj X gakomma: geklommen 2, 8

X meeadoma: meegenomen 2, 4 | X afgapokka: afgeplukt 2, 8 Xinnastoka: ingestoken 2, 4 g gereje: gereden 2, 8

X oppapuimd: opgeruimd 2,4 cr> X dicht gawaaid: dicht gewaaid 2,8 Xaroept: geroepen 2, 3 _|_ chapa (heeft): geslapen 2, 8

X sien: gezien 2,3 « Xweggagaan: weggegaan 2, 9

arijd: gereden 2, 3 SXgagaan: gegaani 2, 9

X afonde: gevonden 2, 3 T gawees: geweest 2, 9

peerd: gespeeld 2, 3 S acheid: geschreid 2, 9

X avalt: gevallen 2,3 5 X meegabrongen: meege-

X avielt: gevallen 2,3 bracht 2. 9

X boka: gebroken 2,3 ^X meegabreng: meegebracht 2, 9

aroopt: geloopen 2, 3 .„Xzegd: gezegd 2, 10

sit: gezeten 2,3 8 X gabeld: gebeld 2.10

wees: geweest 2, 4 "g Xweggabracht:weggebracht 2.10

X aworra: geworden 2, 4 S bostat: geborsteld 2, 10

X akimd i geklommen 2, 4 8 X afgadaan: afgezet 2,10

abaard: bewaard 2,4 ~X aangastoka: aangestoken 2. 10

Xoppapuimd: opgeruimd 2, 4 _j_ gaweest: geweest 2. 10 X gaebt: gehad (gekregen) 2, 5 u X gavalla: gevallen 2. 10 acheta: gegeten (zegt vader) 2, 5 jgXschora: geschoren 2. 10 cheta: geten (zegt moeder) 2, 5 """X gamaakt: gemaakt 2, 10 Xadaan: gedaan 2, 6 ^Xgameta: gemeten 2, 11

X meegadoma: meegenomen 2,6 ..X gameet: gemeten 2,11 Xgaworra: geworden M. 2, 6 oXageta: vergeten 2, 11 Xgaword: geworden 2, 6 JÜ X weggagooid: weggegooid 2, 11

garijd: gereden 2, 6 / Eer*, be- \ J> gakeka: gekeken 2, 11 gareed: gereden 2, 6 * WMteto"'' J X gawora: verloren 2. 11 X gapingt: gesprongen 2,6/ \ _ X afgapakt: afgepakt 2, 11 X gapongt: gesprongen2,6' kSs.' / ^ gageta: gegeten 2, 11 X afganaaid: afgenaaid 2,6 —"X opgageta: opgegeten 3, 0

opgazocha: opgezocht 2, 7 X opgazet: opgezet 3, 0

Xopgastookt:flicht)opgestoken2,7 Xgageefd: gegeven 3, 0 X opgasteekt: opgestoken 2, 7 X wosgamaakt: losgemaakt 3, 0

_ Als we eerst eens op de beteekenis letten, zien we dat van

21' Pï vo^j deze 80 eerste verleden deelwoorden door Keesje geverleden tijd. bnükt er minstens 59 perfectief zijn. die dus voltooibare handehngen beteekenen; dat is dus 74°/o en slechts 26%duratieve werkwoorden of onvoltooibare handehngen.

176