Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt ketar voor ketel, kachara voor kachel en fora voor toren. Een paar maanden later: rookt en Fau Rink, rombombom en rompom. Het heele woord snor bestaat een tijd lang uit niets anders dan zoo'n gebrouwde r. Op een morgen, dat hij in de wieg gezeten, z'n ontbijt met veel smaak had verorberd, dekreteerde Keesje ineens het volgende ratelendebevel; Noch chuitardachuü, noch bootardaboot, noch koekardakoek d. w. z. nog wat beschuit! want ook b(r)ood en koek beteekenen, in deze omstandigheden, niets anders dan beschuit Hij heeft dus al z n drie paardjes van stal gehaald, en die rijdt hij elk twee keer af. met dat nieuwe kunstje van het arda ertusschen. Zoover moeder weet en kon nagaan, is hem zoo iets nooit of nimmer voorgedaan. Diezelfde r-oefening nu helpt spontaan of aangeleerd, zeer veel Nederlandsche kinderen in de verovering van den r-lcJaruc> Alles te zamen genomen toch, is er Keesje nog heel vroea bi,. Vele kinderen leeren de r pas veel later uitspreken. Ik herinner me noo goed. dat ik er op vijf-jarigen leeftijd m'n uiterste best voor deed, maar dikwijls nog zonder succes. Dan hielpen echter bedjes en raadsels als: Wikker de wakker Zij had een korfje al in haar hand.

Vloog over mijn akker Daar was in van gladderdeglad,

Bai al waren er ook zeven landsheeren Daar was in van strijkerdestrijk, Dife zouden Wikkerdewakker Daar was in van kijkerdekijk.

Van mijn akker niet keeren. Daar was in van krollerdekrol.

HoldÏde^r t? Je zult het niet raden, al werd je dol.

Ging over den zolder ^ri de bari de boterboer

En zeven mansheeren Geweer op de schoer.

Die konden Holderdebolder met Sabel op zij.

Ra, ra, wat is dat? [keeren. ^ d« bari

Ikkerdebik zat op den wagen, De boterboer voorbij.

S^ïf ?t,h°nJt te,Z3«en' Rozen bloeien op mijn hoed,

kkerdebik viel ta de sloot 't Is zoo mooi als zilvere gloed,

Ikkerdebik was nog niet dood. Zilvere gloed van Spanje

Ra, ra. wat is dat? De juffrouw die moet dansen,

Daar hep een dingetje over den dijk. De juffrouw die moet stil gaan staan, Zijn oogjes gingen ltijkerdekijk. Driemaal door de ronde gaan

Zijn Deentjes gingen klapperdeklap. De juffrouw die moet kiezen

Ra, ra wat ding is dat Dit zal zijn Rozemarijn

Uaar ging een meisje over het land. Dit zal... zijn. Véle moeilijkheden gecombineerd vindt men nog in 't volgende verhaaltje: Kr gmgen drnï vrouwtjes over 't snip-snap-bruggetje: de eerste heette vrouw Sn* ï feSe JT",6 VTW Biba Biberdebinka. de derde heette vrouw Wn.knakmkkerdeJ^ikn^Toen nam vrouw Biba een steen, dien gooide ze tegen vrouw Biba Biberdebinkna haar been; dat vrouw Sinasniknaknikkerdek! nixna er om green!

203