Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een korte, gekrulde gekroezelde, klerk, met kort gekruld, gekroezeld haar. wieof <Ue korte, gekrulde, gekroezelde klerk toch waar (was)? - 'tSchipje van Niepoort, zegt het zonder lachen voort, 't is gelaan met lood en ön, en daar rijn knpse krapse krullen in; en ze zeggen dat kripsekrapsekrullen pampierlingen zijn; maar knpse krapse knulen kunnen nooit dan kripse krapse krullen zijnBaas Bierbuik brengt bij Bruyninks bier boven. - Brouwers brouwen bier en Brabantsche brouwers brouwen Brabantsch bier.

12. De moeilijke h. °ver dc, opkomst der h bij Keesje valt al heel weinig i.i te vertellen, maar het is een feit, dat ze in de 27ste maand

vnj plotseling zonder eenige merkbare voorbereiding, voor den dag komt

wn« ^^°e?tKeCS,Cnu'm het be9in'de h ookwel eens vooreen ander woord, dat in de groote-menschentaal géén h heeft, zoo b.v. tonder! dekken^eelhendtenbttl^)*u., maar deze fouten verdwijnen weer

E„ ^ dlfat; Heuren P°ot' hooter de foot.

En die kat, natter de fat. Weer zetten in 't hd. hitter de At -

Heure poot, hooter de foot r j i_

Was £t gelid hitter de flt; ,n den hof. op de liaag Tangen twee

Nu moest de smid. hitter de flt Twee witte doeken ImngenopïhÏÏg!

13. De drievou- ra na de r en n kwam de volkomen w. We schreven dige w. wel reeds een w in miauw en dteuw uit het eerste ander-

■ .. „ halfjaar; maar we hadden even goed miao, dieu kunnen schrijven. Eveneens is het met sneeu(w) of sieufw). In de 19de maandTeS scheen verder: bom.voor bouwen, en boow.pouw voor pauw, later nS otd^^^^'^ °°k de2e boorden had moeder even goed: toaa, toon. pon. bou kunnen schrijven. Onze spelling toch schrijft met w dne vri, ver uiteenloopende klanken: l«e den overaLSinkeS

neTïoord^l"",^^*- ? * ^P«M«KFÏ5^ net woord 3de den vloeiklank o in de silbestijging na t, d, z k en in

vo^^ïnen^V V^' ï'9^ ^ * Z'n U' voor wasschen. waf-waf voor hond e. wara voor water, wir voor wil

« *h3EZT "X Zi""" Ï» b~* »^"Pe£z<>onat!e vrTitS op de Hollandse20.beofat teli|ken. En nu komenlnhet vd^erfffi

205