Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En die bierlabomsche menschen Eten bierlabomsche pap

Hebben bierlabomsche kinderen. Met een bierlabomschen lepel

En die bierlabomsche kinderen Uit een bierlabomschen bak.

Hiernaast wordt nu de m ook nog afzonderlijk ingeoefend in zinnetjes als: Muldermaalder. maal mn meel; mijn moeders moeiken moet morgenmiddag mikmak maken. Mieke maakt mijn moeders muts; of ook wel: Mijn moeder maakt me mooi. met mijn moeders mooie mopmuts.

22. Voorsilben °ok duurt no9 altiid de gewoonte voort, om silben met zonder nadruk. wcini9 of geen nadruk eenvoudig niet te hooren of maar i_SJ vaa9 te hoorcn' «> dus van zelf niet na te zeggen, of zoo ten naaste bu maar iets te zwatelen Wel komt hierin achtereenvolgens Wj de verschillende woorden langzaam verbetering en aanvulling, maar

Wi k n°u9Jcf 15 dun?1' 60 Kees'c °P Duat dc nauwkeurige volledig. heidberedctSoWatenheetteneerst

Z^Zl asjet, beschuit: chuit, snit. aardappels:appas. galoppeeren.pee beea, peera, chapeera. cAaapeera. muziek: ziek, mzziek lantaren: Jwi,

fatS~eT^r:,torU,eer' S3ree1r;,Marie: Mamatie, Trie, Dana. pantofteltjes: ro/fa, toff»s, natuurlijk: tuuak, tuuhk, atuuttijk, betalen: arara

nZT!f n* brVarCn: ^"'ara' ^toor: urear. Aafear, parmant! Pamant- giraffe: Ara/;, matroos: froos, Aafc-oos, ik geloof: iJfc choof OEFENING. e«ns op, of je zelf sommige dezer woorden in het dagelijksch gesprek ook met een beetje inkort, b.v. Marie, natuurhjk. Korrekt verkorten we vaak tot japon tot...... courant tot karaf tot

tot o^'^ V •: 881,0968 totkanastct tot believen

tot^. .. gehad tot gelooven tot te zamen tot te huis tot

Zoo zijn ook /foers ontstaan uit fransch (fluweel), kroot uit fm...... (wortel).

^lUit>lalant' ^ * **uit *» G-ekJen

oZr'£3 f°°P ,StrUiS Poofwit) uitna. pruik uit fra.

tCl ' °ud« Ncderl. parulk. prei uit fra ouder Nederl. porei, fluweel uit

flteformtd? ^ ^ ^ V°lk'm0nd ft! "«5.^552

23. Middensilben. 014 riin allemaal gevallen, dat de silben zonder nadruk h«»t ni„, iw„ , 7voorpP staan' maar in het midden van het woord gaat het niet beter. Voor locomotief zegt Keesje: successievelijk- okztirf

™™**t, voor conducteur: Aondureur. nageltjes: naatjes, vogeltÏÏ' voo^es. vaqen^waachje, ivaachtj*. orgeltje: oc^.v^^^S OEFENING. TV*0 , cens ^ hoe Je zdf deze woorden uitspreekt Ano-

theker verkorten ook wij vaak tot....., kapitein tot officier

tot. . assurant tot .... En wat maakt de volksmond van philosophie photographie, particulier, rhumatiek en katholiek ? P

211