Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

piepiecha, oofafa en pasjan en bij Annie: kaka voor kachel, peepee voor peper, keukeu voor keuken. Diezelfde neiging blijft nu wakker in kinderen voortdurend. Dat blijkt b.v. zoo duidelijk uit de groote pret. die Keesje heeftmetwoorden die vanzelf aan die neiging toegeven als papegaai, pepermunt. TattaMut (Tante Mie). Tatta Net. Hop Hop sinna (zingen) tatastnna.smna {udafuit. Als hij in z'n bedje, ook nog op twee- en driejarigen leeftijd, met z'n praatmondje ligt te spelen, komen deze woorden dan ook weer aanhoudend terug.

27. Nieuwe praat- Maar. *'n praatspelletjes overdag bestaan vdorspelletjes. namelijk uit herhalingen: nu eens van heele constructies

of woorden, dan eens van losse silben. en dan weer van aparte medeklinkers, die hij telkens achter een ander woord zet, onder luid gegiechel en groote pret. Voor heele woorden denke men slechts aan ^VCnir aangehaalde: chuitardachuit, bootardaboot. koekardakoekverder de zinnetjes: moena kaat. Oapa kaat, Ooma kaat, Ammaa kaat. Up t einde van z n derde jaar. toen hij in 't vage de waarde van een vergehjking begon te bevroeden volgde op: zwart as een git de volgende heele litanie: zwart as een vada. zwart as een moeda. zwart as een fa/a zwarf as een muur. zwart as een toer. zwart as een bood. enz., schaterend al de dingen noemend die hij zag. en dat alles opdreunend, zingend zelfs op een triomfante wijs! Veel vroeger al. op 't eind van het tweede jaar. had hi, zoo een litanie: gepraat op pats: pars dber a doo/?(doos). pars doet 3 a 'f* doet3 V1' Losse woonden «ooren we nog in het vak .W* dro,om.vernaal <2< 6>: ^ isn reek» (leeüjke), pik ik bed. pikka pik

i^h ? S * ^T* ^ SCh^)'J}ikk3' P**3' Pikka- P*. Pik. pftTLuid geschater. Een anderen keer (2. 5) houdt hij de volgende alleenspraak: pop.pop.pop.poppatja.pit.pit.pap.pap.Weer een anderen dag: moena moet. moeta. moette. moetat, mat (lachend achter elkaar gezegd) toen: jat (van Jan). Maner. git. pit! geweldige pret 1

28. Sübe-ver- Is hct nu te verwonderen, dat hij op driejarigen leeftijd dubbelingen. voor spinazie, die bij heel lekker vond. maar waar hij t. . dat moeihjke woord niet voor onthouden kon: papaha»W^F>Zf9u9en? Datj^ OPP*»*** voor opgeruimd zoo trouw IberS'p; V* »? ^ tijdje noonig voor noodig. en voor zwaluwu»a«>o E* t ' !?!?• snoePeri9 dierbaar woordje ik. in ak naa^te^^

29. De koppige De^c vasthoudendheid doet zich natuurhjk vooral vasthoudendheid gelden Op de moeilijke punten van een woord. Nu is bij den silben- net moeihjkste oogenblik: de overgang van de eene overgang. silbe naar de andere» als ten minste de eerste silbe op

een pltfffer uitgaat, en de tweede met een anderen mede-'

213