Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fkj. 40. Doet da roem af-feecha. (Doe den stoel af-vegen).

vorm: gastookt staat. en net bijwoord opduikelt een deuntje over hem heen. Dat geheel rijdt nu op worra, die door al die grappen er maar bij is gaan liggen, doch voortgereden wordt op den wagen: Moet. die door jongeheer Et lichtje als onderwerp wordt voortgetrokken, terwijl worraals bovengezegde dezen laatste bij den borstband pakt En als 3t lichtje nu nog z'n handen omhoog wil steken om zich door de twee andere bovengezegdes te laten teugelen, dan is het spelletje volkomen : 't Lichtje moet worden gestookt op! f Lichtja moet opgestookt worra. juicht Keesje. Tableau! (Rn. 41). *

25.Voorwerpszinnen zonder delijk inklamping. komt nu ook zelfs een ringroep, uit vijf leden bestaande, zonder iets aan z'n groepeering te veranderen, eenvoudig als voorwerp op een gezegde staan: Zat ja nnnietzeggatjemag niet in da spïega kijka hoor? Nu, dat wordt natuurhjk op de speelplaats daarbinnen, een

245