Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te spreken. 29 Bijstellingen worden tot onderschikkingen. 30 Onderschikking van volle konstateerende zinnen. 31 Het voegwoord als. 32 De inklamping der bijzinnen. 33 Hiermee is een keerpunt in de taalontwikkeling bereikt. 34 Wonderbare groeikracht van het menschelijk bewustzijn. 35 Het kind lijkt krankzinnig, maar is geniaal. 36 Het maakt in korten tijd de heele ontwikkeling mee van de menschelijke beschaving.

37 De gelijkenis der kindertaal met de talen der onbeschaafde volken.

38 Die welige geestesgroei komt nooit weerom.

VAN JEZUS EN ST. JANNEKEN :-: door Pater Poirters 258 JEZUS'SLAPENGAAN :-: :-: door Pol de Mont 258

DE KLEINE JOHANNES :-: door Frederik van Eeden 259 HET LIEDJE VAN VERLANGEN :-: door P. A. de Genestet 261

□ □

HET KEUTERBOERENKINDJE. :-: door Adama van Scheltema.

Op de hei stond vader Pappe, Op het mooie houten paardje,

En hij spitte met zijn spade En het schommelde op het paardje,

In de bruine ruige plaggen, En het aaide het zoete paardje,

In de borstelige plaggen, En het sloeg het stoute paardje.

Van de groote groote beide. En het reed naar vader Pappe,

En daar plantte hij de knollen En het reed naar moeder Mamme,

Bij het kleine korenlandje En naar heele verre dingen.

n bij t eine witte uisje, Doch in 't veldje stond de boeman,

bn de groene knollen glommen. c. , . .' . , .

" D Stond de vogelenverschrikker.

Binnenin was moeder Mamme, Met de broek van vader Pappe

En zij roerde door de pappot En de muts van moeder Mamme,

Met de groote houten lepel, En het hemdje van het kindje.

En zij voerde 't vette varken, Met de eene arm naar boven,

En het stille zwarte poesje. Voor de vooglen van de hemel,

En het bijdehante hondje, En de andere naar beneden,

En de kakelende kippen. Voor de beesten van de wereld.

En zij zong een heel mooi liedje, *, , , , , .

_ ,', ™ , . , Maar daarboven was de hemel,

Ooch het vette varken bromde. nu . .

tin benee was t dunne koren

Op het paardje zat het kindje. En daar verder was de heide

Zat het heele kleine landje. En nog verder was de wereld I

266