Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

INHOUDSOPGAAF.

Voorbericht bij den tweeden druk VII

Inleiding (tot den eersten druk) IX

Indeeling van het reglement XIII

Tekst van het reglement met aanteekeningen .• 1

Model voor het hoefslagboek 95

Model voor de staten, bedoeld in art. 27, 4e lid, (te voegen bjj een aanbevelingslijst ter benoeming van een bestuurslid door

de Kroon) 99

Model voor den staat, bedoeld in art. 57, (te voegen bij het verzoek om goedkeuring op de benoeming van een Voorzitter, die niet aan art. 29 voldoet) 100

Modellen voor begrooting en rekening 101

A. Begrooting 103

B. Rekening 117

Circulaire van Gedeputeerde Staten betreffende de inwerkingtreding van het reglement 137

Besluit van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling

en inzending van waterschapskeuren 145

Eenige aanteekeningen betreffende zegel en registratie . . . 147

Alphabetisch register op het reglement 151

Sluiten